Na pristup i korištenje internetske stranice primjenjuju se ovi Uvjeti korištenja internetske stranice (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja) te svi važeći zakoni i drugi pravni propisi. Pristupom ovoj stranici smatra se da ste ove Uvjete korištenja pročitali , razumijeli te da ih u cijelosti prihvaćate. Ukoliko ne prihvaćate ove Uvjete korištenja, ne koristite stranicu. Cro Aurum d.o.o. pridržava pravo revidirati Uvjete korištenja u bilo kojem trenutku kao i ukinuti pristup ovoj stranice bez prethodne obavijesti. Vaša je obveza da Uvjete korištenja povremeno ponovno pročitate kako biste se upoznali s eventualnim promjenama. Korištenje stranice nakon izmjene Uvjeta korištenja podrazumijevati će da ste s izmjenama upoznati te da ih razumijete i u cijelosti prihvaćate. Isključujemo odgovornost za bilo kakvu štetu prouzročenu korisnicima, registriranim korisnicima ili trećim osobama uslijed takvih izmjena.

 

Svi materijal (tekstovi, fotografije, slike, crteži, audio i video materijali i dr.), zaštićeni znakovi proizvoda i usluga (žigovi), logotipi, te drugi sadržaji objavljeni na internetskoj stranici zaštićeni su autorskim pravom i drugim pravima intelektualnog vlasništva. Korištenje i ispisivanje tih sadržaja dopušteno je isključivo u svrhu informiranja i osobne, nekomercijalne svrhe korisnika. Korisnicima nije dopušteno reproduciranje, kopiranje, distribuiranje, preinaka, prenošenje, objavljivanje ili revidiranje sadržaja ovih stranica bez pisanog dopuštenja društva Cro Aurum d.o.o. Bez našeg pismenog dopuštenja nije dozvoljeno upućivanje na ovu stranicu sa stranice trećih osoba.

 

Ukoliko nije drugačije navedeno, sva prava glede sadržaja objavljenih na ovoj stranici pripadaju društvu Cro Aurum d.o.o. ili njegovim povezanim društvima, odnosno njihovim odgovarajućim registriranim nositeljima. Korištenjem ili pristupom ovoj stranici ne stječete, izričito ili prešutno, nikakvu licencu ili pravo korištenja žiga, patenta, dizajna, autorskog prava ili drugog prava koje pripada društvu i/ili trećoj osobi. Korisnici i registrirani korisnici snose vlastitu odgovornost za poštivanje autorskih i drugih prava intelektualnog vlasništva u pogledu tih sadržaja.

 

Cro Aurum d.o.o. ne izjavljuje niti jamči, izričito niti prešutno, da je sadržaj internetske stranice i/ili povezanih stranica potpun ili ažuriran; da će internetska stranica i/ili povezane stranice uvijek biti dostupne i raspoložive, te da neće sadržavati pogreške, viruse, crve i druge računalne programe koji bi mogli prouzročiti štetu korisnicima, registriranim korisnicima ili trećim osobama. Svaki korisnik i registrirani korisnik izričito prihvaća korištenje ove internetske stranice na svoju vlastitu odgovornost. Vi, a ne Cro Aurum d.o.o, snosite sve eventualne troškove vezane uz održavanje ili popravak računalne opreme. Bilo kakvo jamstvo dano na ovim stranicama odnosi se isključivo na proizvode ili usluge koje pruža Cro Aurum d.o.o.

 

Materijali koji su poslani ili dostupni putem internetske stranice nisu i neće se smatrati poslovnom tajnom, tajnim ili povjerljivim. Pružanjem materijala putem internetske stranice ovlašćujete Cro Aurum d.o.o. i/ili njegova povezana društva da ga neograničeno koriste u bilo koje svrhe, uključujući umnožavanje, prijenos, objavljivanje, emitiranje ili uporabu na bilo koji drugi način, bez obveze plaćanja bilo kakve naknade.

 

Cro Aurum d.o.o. nije obvezan odgovoriti na interaktivne sadržaje.

 

Zabranjeno je objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja kojima se vrijeđaju važeći pravni propisi Republike Hrvatske, posebno lažnih odnosno neistinitih, obmanjujućih, uvredljivih, klevetničkih, vulgarnih, prijetećih, uznemirujućih, rasističkih ili šovinističkih sadržaja, sadržaja koji vrijeđaju prava intelektualnog vlasništva trećih osoba, sadržaja kojima se neovlašteno otkrivaju osobni podaci ili se vrijeđa pravo na osobnost trećih osoba ili drugih korisnika kao i drugih neprimjerenih sadržaja, te sadržaja kojima se može nanijeti šteta društvu Cro Aurum d.o.o, drugim korisnicima ili trećim osobama, što uključuje, između ostaloga, sadržaje kojima se potiče na ponašanje koje predstavlja kazneno djelo, koje za sobom povlači građansku odgovornost i slično.

 

Cro Aurum d.o.o. nije u mogućnosti pregledavati materijale i interaktivne sadržaje koji su poslani na ovu stranicu. Usprkos tome, Cro Aurum d.o.o. pridržava pravo, prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, ukloniti materijale i interaktivne sadržaje koje smatra neprihvatljivim iz bilo kojeg razloga.

 

Cro Aurum d.o.o. ima namjeru koristiti nazive, logotipe, znakove, žigove i druge zaštićene sadržaje koji se pojavljuju na ovoj internetskoj stranici isključivo na područjima za koja je ovlašten na temelju registracije ili prijave žiga, na temelju licence ili na neki drugi način. Kako bi se izbjegla svaka sumnja, Cro Aurum d.o.o. ovime izjavljuje kako nema namjeru koristiti nazive, logotipe, znakove, žigove i druge zaštićene sadržaje na područjima za koja nije ovlašten, te neće isporučivati niti nuditi proizvode i/ili usluge označene takvim zaštićenim sadržajima na takvim područjima. Korištenje takvih zaštićenih sadržaja na ovoj internetskoj stranici suprotno odredbama ovih Uvjeta ili njihova zlouporaba je strogo zabranjena.

 

Na ovu internetsku stranicu, te Uvjete korištenja primijenjivati će se pravo Republike Hrvatske. Pristupom i korištenjem ove internetske stranice suglasni ste da su u slučaju spora nadležni hrvatski sudovi.

 

Sva prava pridržana.

Cro Aurum d.o.o.
Zagrebačka 38
31220 Višnjevac / Osijek

Temeljni kapital:
20.000,00 kuna

MBS: 30217234
OIB: 47011752496
IBAN:Zagrebačka banka: HR1523600001102779326